Stagecoach travel – the practicalities / Postakocsi anno

Where they sat was called the coupe, it had 4-4 comfortable leather seats placed opposite each other. These 8 seats formed the first class, the place for ladies, elderly gentlemen and priests. The second class was the covered area on the top (the front) of the stagecoach, there were 4 seats there, this was the younger generation’s preferred area. The end of the top of the coach was the third class, usually occupied by apprentices and footmen. Altogether the stagecoach could carry 16 passengers, and there was a crew of 5 people escorting the coach and the travellers: two coachmen, a guide sitting at the back, the outrider and a man sitting on one of the horses. There were 4 or 5 horses pulling the carriage.

A kocsi ülőrekeszes része a kupé volt, ez a tengelyre rögzített rugókhoz erősített bivalybőr szíjjakon hintázott, majd a későbbiekben laprugókon feküdt fel.

A kupéban négy-négy ülés volt egymással szemben, ezek kényelmes, párnázott bőrülések voltak. Fölöttük könnyű háló lógott, amelyekbe a kézipoggyászt lehetett elhelyezni. A két ajtó mellett gyertyával világító lámpás volt. Télen a postamesterek prémes takarókat, lábzsákokat és forró vízzel töltött lapos ólomdobozokat adtak az utasoknak. Ez a nyolc ülés volt az első osztály, dámák, öregurak, papok törzshelye. A második osztály a kocsi tetején, a kocsis bakja mögött levő, bőrernyőkkel fedett négy ülés volt. Innen lehetett a lovakat látni, inni, szivarozni, az ifjúság kedvelt helyeként szerepelt az utasok körében. A kocsi tetejének végén a harmadik osztály négy ülése volt. Mesterlegények, inasok törzshelye.

Az ülés alatt volt az úti csomag, a baggage, magyarul bagázsia. Ládát nem volt szabad a kocsira tenni, csak utazó zsákot, lakattal ellátott bőrzsákot, ez a Sack und Pack, a cakkompakk, a mai bőrönd őse. A kocsi alatt tartalék rudat és tartalék kereket helyeztek el, így esetleges törés esetén azonnal cserélhetőek voltak ezek az elemek.

A harmadik osztály padja alatt utazott háttal a menetiránynak a kocsimester, a kalauz. Ő intézte a vámvizsgálatot, ellenőrizte az útleveleket, hátrafelé vigyázott, hogy a kocsiról el ne vesszen senki és semmi.

A kocsi tehát 16 utast vihetett, a kísérő személyzet öttagú volt. Két kocsis, a kalauz, a lovas fullajtár (elöl lovagló lovas) és egy lovaslegény az elülső lovak egyikén.

A postakocsi elé négy vagy öt lovat fogtak.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)

 

History of stagecoach traffic in Hungary / A postakocsi története Magyarországon

After the death of King Matthias, the postal stagecoach system that he brought to life quickly faded away. It was later, in the 16th century that the first regular postal route was created between Vienna and Bratislava. From 1752, permanent postal lines were established, the deligeance – fast coach appeared, whose speed reached 6-8km/hour. This coach was replaced by the light Hungarian fast coach in 1824, while the infrastructure also improved – so after hundreds of years the service managed to reach the same speed as in the era of King Matthias.

Magyarországon Mátyás király halála után az általa kifejlesztett kocsiposta intézménye rövid idő alatt elsorvadt. A török megszállás pedig elhagyott, leromlott állapotban hagyta az országot és többek között annak út hálózatát is. A 16. században létesült Magyarországon az első rendszeres postajárat: I Ferdinánd, még 1526-ban megbízta a Taxis-családot, hogy a Bécs és Pozsony között postai közlekedést szervezzen. Ez azonban csak rövid ideig tartott, mivel 1558-ban Paar Péter kapott erre hűbérjogot, és a postát Esztergomig, majd a Vág és a Nyitra mentén Lőcséig, Kassáig és Eperjesig terjesztette ki.

Az 1720-as években III. Károly király határozta el 12 postaút létrehozását, de az elpusztított országban a pihenőállomások kiépítése nem volt könnyű feladat. Az 1740-es években már majdnem mind a 12 vonal élt, rendszeresen mentek a postajáratok, de a rossz útviszonyok miatt csak igen lassan haladtak.

A pihenőállomások átlag 16-18 km-re voltak egymástól, ezt 2 óra alatt tette meg a postajárat, de rossz idő, sáros út esetén 4 óra is szükséges volt ekkora út megtételéhez.

1752-től kialakultak az állandó postavonalak, már menetrendszerűen jártak a postakocsik, megjelent a delizsánsz (deligeance – gyorskocsi), amelynek sebessége elérte a 6-8 km-t óránként.

A 19. század húszas éveiben a fekete-sárga postakocsik már minden jelentős útvonalon közlekednek. Ebben az időben az útviszonyok is javulnak.

1824-ben először a Bécs-Pozsony útvonalon a delizsánszot felváltja a könnyű magyar gyorskocsi, s ezzel néhány száz év után ismét elérik a Mátyás király korában tartott sebességet. 1825-ben a Bécs és Pozsony közötti távolságot már 28 óra alatt teszi meg a gyorskocsi.

Körülbelül 1860-ig rótták az utakat a magyar postakocsik. A vasút intézménye ölte meg a postakocsijáratokat.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)

History of stagecoach traffic 1. / A postakocsi története 1.

Franz and Johann von Taxis, founders of international stagecoach traffic were appointed stagecoach masters by German emperor Maximilian I. (1493-1519) After Germany, it was the French who started a stagecoach service, which then quickly spread all over Europe. Joining the stagecoach and personal transport services in 1784 brought a huge improvement. The coaches became much faster, their speed reached 11 miles/hour, in a really short time the English mail coach became the best, fastest, most punctual postal service in the world. For this, they also needed excellent roads, great horses and a structured system of resting facilities.

The principal era of the English postal service was between 1784-1838. At this time the fastest means of travelling was provided by the English stagecoach, whose mean speed was 16-19 km/hour, even reaching 25km on the fastest tracks. As it often happens with many attempts at innovation this one also invited enmity. Many feared that this „terrific speed” was harmful to one’s health, and one German traveller went so far as to complain that because of the speed of the stagecoach he could not properly admire the view.

Franz és Johann von Taxist, a nemzetközi postaforgalom megteremtőit Miksa német császár (1493-1519) nevezte ki főpostamesterévé. Németországban tehát ebben az időben már működött posta. Németország után a franciák vezették be a postaszolgálatot, amely ezután rohamos fejlődésnek indult Európában.

Angliában nehezen bontakozik ki, eleinte postáslegények viszik a postát és lassan, döcögve haladó személyszállító kocsik, stage coachok a személyeket. Csak a két szolgáltatásnak 1784-ben történt összekapcsolása hoz rohamos fejlődést. A kocsik sebessége egyre nő, már eléri a 11 mérföldet óránként, az angol posta, a mail coach rövid idő alatt a világ legjobb, leggyorsabb legpontosabb postaszolgálatává növi ki magát.

1797-ben már 42 mail coach vonal működik Angliában, de mint minden újnak, ennek is sok ellensége van. Sokan aggódnak, hogy ez a „rettenetes sebesség” ártalmas az egészségre, s egy német utazó azon panaszkodik, hogy az óriási sebesség miatt a tájból nem látott semmit.

Az angol posta 1784-től 1838-ig volt teljesítménye csúcsán. Ebben az időben a világ leggyorsabb szállítóeszköze az angol postakocsi volt, amelynek átlagsebessége 16 km-től 19 km-ig terjedt óránként. A leggyorsabb szakaszokon elérte az óránként 25 km-es sebességet. Ilyen teljesítményhez természetesen kiváló utak és nagyszerű lovak is kellettek. Angliában volt ekkor a világ legkiterjedtebb, legsűrűbb és kiváló minőségű országúti hálózata. A pihenőállomások, amelyek átlagosan 16 km-re feküdtek egymástól, igen jól szervezetten működtek. Egy ilyen szakaszt a fogat 55 perc alatt tett meg, és az állomásokon 3-4 perc alatt fogták át a friss lovakat. A szakaszok természetesen a terep adottságaihoz is igazodtak. Egyes esetekben a friss fogat befogását 45 másodperc alatt kellett elvégezni.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)

Zalai betyárok nyomában / Po sledeh zalskih razbojnikov / On the trail of the Zala „betyars”

On the second tour planned by the Georgikon Faculty of Pannon University travellers will follow the infamous Zala „betyars” (higwaymen). The coach starts the journey by going along the beautiful Pine Alley, stopping at Júlia Szendrey’s House, the Georgikon stables and Fenékpuszta manor, then the trail leads all the way to Small Balaton nature reserve.

A Pannon Egyetem Georgikon Karának másik lovas kocsis túráján zalai betyárok nyomába eredhetnek az érdeklődők. A Fenyves allén indulva a Szendrey Júlia-emlékház, a Georgikon lovarda és Fenékpuszta meglátogatásával a Kis-Balatonhoz vezet a túra.

Utunk a Festetics-kastély pompás parkjában kezdődik. A gyönyörű Fenyves allén át jutunk el a híres költő, Petőfi Sándor kedvesének, Szendrey Júliának a szülőházához. Utunkat folytatva a hévízi töltésen át a Kis-Balaton Kutatóházhoz érünk, ahol megismerjük a táj történetét, majd rövid, mesébe illő sétával juthatunk el a Fekete István regényeiből ismert Matula-kunyhóhoz és az íróról elnevezett emlékházhoz. A berekből rövid kocsizás után Fenékpusztára utazunk, ahol a régi vámház betyáremlékeket rejt. Ám a kocsiról leszállva jó lesz vigyázni, lehet, hogy még néhány kósza betyár itt bujkál a fák között! Ha szerencsénk van, nem ijesztenek ránk, lehet, hogy még valami finomat főznek is az öreg tölgyek árnyékában. A római Valcum romjai mellett a Fenyves allén rövid kocsizás után a Georgikon Lovasiskolában egy kis ismerkedésre nyílik lehetőség, mielőtt visszaindulnánk a kastélyba.

SLO:

Naša pot se začenja v prekrasnem parku dvorca Festetics in nas čez znamenito alejo Fenyves popelje do rojstne hiše ljubice madžarskega pesnika, Sándorja Petőfija, Júlie Szendrey.  Nadaljevali bomo po nasipu do raziskovalnega centra Kis Balaton, kjer bomo spoznali zgodovino območja, nato pa se odpravili na krajši sprehod po slikoviti pokrajini, vse do hiške Matula, ki jo poznamo iz romana Istvána Feketeja oz. do pisateljeve spominske hiše. Pot bomo nadaljevali do Fenékpuszte, kjer stara mitninska postaja skriva spomin na bečare. Vendar bodite pozorni, kaj če se med drevjem skriva še kakšen bečar! Če pa bomo imeli srečo, nas ne bodo prestrašili, temveč nam bodo v senci stoletnih hrastov celo nekaj finega skuhali. Pred vrnitvijo v dvorec se bomo popeljali mimo ruševin rimskega Valcuma in na kratko postali v konjeniškem centru Georgikon, kjer si bomo ogledali konje ter jih lahko tudi zajahali.  

A keszthelyi térség kulturális gyöngyszemei / Kulturni biseri območja Keszthelya / Cultural pearls of the Keszthely area

“Cultural pearls of the Keszthely area” is a tour planned by the Georgikon Faculty of Pannon University, which will guide participants to wayside inns and graves of infamous highwaymen but the travellers will also have the chance to see the Peace stupa and some other sites in Zalaszanto definitely worth visiting.

A Pannon Egyetem Georgikon Karának túrái a Gyöngyösi csárda és a betyársírok érintésével a Béke sztúpához és Zalaszántó több érdekes látnivalójához kalauzolják az érdeklődőket.

A túra kiindulópontja a Dunántúl legrégibb betyárcsárdája. A Gyöngyösi csárda szomszédságában betyársírok őrzik a régmúlt emlékét. Miután tiszteletünket tettük a múltbéli hősök fejfáinál, egy a keszthelyi dombok ölelésében meghúzódó apró, de annál több érdekességet rejtő település, Zalaszántó felé vesszük az irányt. A falu melletti dombon találjuk Európa legnagyobb buddhista emlékhelyét, a Béke sztúpát. Az impozáns szentély megtekintése után egy kis jógával frissíthetjük fel végtagjainkat. A Turul vendéglőben elfogyasztott finom ebéd után hazánk legkisebb kápolnájához és a falut korábban ellátó különleges vízimalomhoz látogatunk. Mielőtt elbúcsúznánk a településtől, utunk a Mézeskalács Házba vezet, ahol számos finomsággal lephetjük meg magunkat. A hazaút során megismerhetjük a szirteken álló várak legendáját és a Hévízi-tó mondáját is.

SLO:
Izhodišče ture je najstarejša podonavska krčma razbojnikov. V bližini krčme Gyöngyös je škofija kjer grobovi razbojnikov varujejo spomin na staro preteklost. Po počastitvi spomina na razbojniške junake  se odpravimo v majhno, a zanimivo mesto Zalaszántó, ki leži v Keszthelyjevih gričih. Na hribu najdemo največji budistični spomenik v Evropi, Stup mira. Po impozantnem zatočišču se lahko  osvežimo z malo joge. Po okusnem kosilu v restavraciji Turul obiščemo najmanjšo kapelo na Madžarskem in poseben vodni mlin. Za konec smo prihranili najslajše: ustavimo se  v hiški iz lectovih src , kjer se lahko razvajamo s številnimi slastnimi dobrotami. Pot domov bo postregla z legendami o gradovih na pečinah in o jezeru Hévíz.

Bemutatta új postakocsiját a Festetics-kastély / Muzej Helikon predstavlja kočijo 21. stoletja / Helikon Palace Museum unveiled its brand new stagecoach

Helikon Palace Museum unveiled its brand new stagecoach at the travel exhibition at Hungexpo. Tours with the stagecoach will start in the summer and tourists who join the tours will be able to enjoy the romance of a historic experience within the comfortable environment offered by a bespoke, state-of-the-art vehicle.

A budapesti Utazás Kiállításon mutatta be a nagyközönségnek a Helikon Kastélymúzeum azt a modern postakocsit, melyben a nyáron induló lovas kocsis túrák során utazhatnak majd az érdeklődők. Impozáns, korhű megjelenéssel, ám a régi idők utazásaihoz képest jóval kényelmesebb kialakítással várja utasait a jármű. Belső tere négy felnőtt és két gyerek szállítására alkalmas, további két-két személy külső üléseken foglalhat helyet. A benne található video és audio guide segítségével menet közben is érdekes információkkal gazdagodhatnak az utasok. A sárga-sötétzöld színű, 3,5 méter hosszú, fémküllős kerekű kocsit – mely Tóth Alajos kocsigyártó jászárokszállási műhelyében készült – két ló húzza majd.

A járművet a „Lovak világa” elnevezésű szlovén–magyar projekt keretében tervezte és készíttette a Helikon Kastélymúzeum. Szintén e projekt keretében Keszthelyen és térségében négy túraútvonal várja majd azokat, akik lovas kocsival szeretnék felfedezni a környék látnivalóit. A „Festetics-kör” elnevezésű útvonal Keszthely város határain belül kínál látványos túrát a főúri családhoz kapcsolódó látnivalók érintésével, „A Keszthelyi-hegység természeti értékeinek nyomában” nevű út a Természet Házához, a Nagymezőre és a Festetics Imre állatparkba kalauzolja el az érdeklődőket. A projektben részt vevő Pannon Egyetem Georgikon Kar túrái a Gyöngyösi csárda és a betyársírok érintésével a Béke sztúpához és Zalaszántó több érdekes látnivalójához, illetve a Fenyves allén indulva a Szendrey Júlia-emlékház, a Georgikon lovarda és Fenékpuszta meglátogatásával a Kis-Balatonhoz vezetnek.

A február utolsó hétvégéjén megrendezett budapesti turisztikai szakkiállításon a Helikon Kastélymúzeum kiállítóhelyén huszárok, betyárok és bajvívók is népszerűsítették az új lovas kocsis attrakciókat. A stand emellett a Festetics-kastély enteriőrkiállításából is ízelítőt adott.

A SIHU145 azonosítószámú, „Lovak világa – a fenntartható fejlődés új dimenziója a természeti és kulturális gyöngyszemek határokon átívelő minőségi élményért” (Horse Based Tourism – HBT) megnevezésű projekt a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (SI-HU) támogatásával valósul meg. A projektben a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Pannon Egyetem Georgikon Kara dolgozik együtt a szlovéniai Zavod Nazaj na konja („Vissza a lovakhoz” Intézet) és a RIS Dvorec Rakičan (Rakičan kastély Kutató- és Képzőközpont) szervezetekkel.

SLO:

Na sejmu Hungexpo je muzej  Helikon javnosti razkril in predstavil sodobno kočijo, ki so jo razvili in izdelali v okviru projekta Horse Based Tourism. Primerna je za štiri odrasle osebe in dva otroka, dve osebi pa lahko sedita tudi na zunanjih sedežih. S pomočjo video in avdio vodnika so potniki seznanjeni z zanimivostmi iz obiskanega okolja.  Kočijo so izdelali v Jászárokszállási delavnici avtomobilov gospoda  Alajos Tótha.

Do Hiše narave,  Nagymezőa in živalskega parka Imre  Festetics vas bo vodila pot bogata z naravnimi vrednotami gore Keszthely. Tudi doživetje, ki smo ga poimenovali Feštetičev krog in poteka znotraj meja gradu Keszthely,  ponuja spektakularno doživetje. Partnerji z univerze Georgikon so pripravili pot, ki vas vodi do Gyöngyösi krčme, mimo grobov razbojnikov, do Stupe  miru in številnih zanimivih znamenitosti Zalaszántója ter  spominske hiše Szendrey Júlije,  Georgikon jahalne šole in Fenékpuszte do Kis-Balatona.