After the death of King Matthias, the postal stagecoach system that he brought to life quickly faded away. It was later, in the 16th century that the first regular postal route was created between Vienna and Bratislava. From 1752, permanent postal lines were established, the deligeance – fast coach appeared, whose speed reached 6-8km/hour. This coach was replaced by the light Hungarian fast coach in 1824, while the infrastructure also improved – so after hundreds of years the service managed to reach the same speed as in the era of King Matthias.

Magyarországon Mátyás király halála után az általa kifejlesztett kocsiposta intézménye rövid idő alatt elsorvadt. A török megszállás pedig elhagyott, leromlott állapotban hagyta az országot és többek között annak út hálózatát is. A 16. században létesült Magyarországon az első rendszeres postajárat: I Ferdinánd, még 1526-ban megbízta a Taxis-családot, hogy a Bécs és Pozsony között postai közlekedést szervezzen. Ez azonban csak rövid ideig tartott, mivel 1558-ban Paar Péter kapott erre hűbérjogot, és a postát Esztergomig, majd a Vág és a Nyitra mentén Lőcséig, Kassáig és Eperjesig terjesztette ki.

Az 1720-as években III. Károly király határozta el 12 postaút létrehozását, de az elpusztított országban a pihenőállomások kiépítése nem volt könnyű feladat. Az 1740-es években már majdnem mind a 12 vonal élt, rendszeresen mentek a postajáratok, de a rossz útviszonyok miatt csak igen lassan haladtak.

A pihenőállomások átlag 16-18 km-re voltak egymástól, ezt 2 óra alatt tette meg a postajárat, de rossz idő, sáros út esetén 4 óra is szükséges volt ekkora út megtételéhez.

1752-től kialakultak az állandó postavonalak, már menetrendszerűen jártak a postakocsik, megjelent a delizsánsz (deligeance – gyorskocsi), amelynek sebessége elérte a 6-8 km-t óránként.

A 19. század húszas éveiben a fekete-sárga postakocsik már minden jelentős útvonalon közlekednek. Ebben az időben az útviszonyok is javulnak.

1824-ben először a Bécs-Pozsony útvonalon a delizsánszot felváltja a könnyű magyar gyorskocsi, s ezzel néhány száz év után ismét elérik a Mátyás király korában tartott sebességet. 1825-ben a Bécs és Pozsony közötti távolságot már 28 óra alatt teszi meg a gyorskocsi.

Körülbelül 1860-ig rótták az utakat a magyar postakocsik. A vasút intézménye ölte meg a postakocsijáratokat.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)