Historical Horse & Carriage Festival in Keszthely / Történelmi Lovasfesztivál

Historical Horse & Carriage Festival in Keszthely
16-18 August 2019

Exciting horse shows, carriage carousels, hussar processions, presentations and a lot of other fun programs await the visitors throughout 3 days in the park of Festetics Palace.
Everyone’s welcome to this free to attend event.

Történelmi Lovasfesztivál a Festetics-kastély parkjában
2019. augusztus 16-17-18.
Izgalmas lovasműsorral, fogatbemutatóval, huszárfelvonulással, szakmai előadásokkal és sok más színes programmal várjuk az érdeklődőket.
A részvétel díjtalan.
Georgikon Horse & Carriage Days / Keszthelyi Georgikon Lovas Napok

GEORGIKON HORSE & CARRIAGE DAYS – 16-18 August 2019, Keszthely

The event, which will be held at several locations, will offer a chance to get acquainted with the Slovenian–Hungarian Interreg project: Horse Based Tourism.

During the three days visitors will get to know the idea behind the Horse Based Tourism project, and experience the wonders of equestrianism. The program will also include dance shows , hawk and working dog presentations, there will be a kids’ corner with lots of games and of course a chance for carriage ride.

We look forward to seeing everyone at GEORGIKON HORSE & CARRIAGE DAYS, where visitors can listen to interesting lectures, including THE KINCSEM HORSE PROGRAM (presentation by Gyula Dallos), THE SIGNIFICANCE OF DOMESTIC TRADITION IN THE HORSE-TRAINING (presentation by András Győrffy-Villám) and THE APPLICATION OF ALTERNATIVE HORSE MEDICINE IN EVERY DAY (presentation by Dr. Katalin Tornyos).

Throughout the event visitors can test their knowledge on horses with our quiz and those who answered all the questions correctly are in for a chance to win great prizes!


KESZTHELYI GEORGIKON LOVAS NAPOK – 2019. augusztus 16-18.

Több helyszínen várjuk az érdeklődőket rendezvényünkre, ahol betekinthetnek a Szlovénia és Magyarország közös együttműködésével futó Horse Based Tourism projekt tartalmába.

A három nap alatt megismerkedhetnek a lovas turizmus, a lovas sportok szépségével bemutatóinkon és előadásainkon keresztül; ezek mellett tánc-show, solymász- és munkakutya-bemutató, játszóház, lovas grafikák kiállítása várja a résztvevőket, és lovaskocsikázásra is van lehetőség.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a KESZTHELYI GEORGIKON LOVAS NAPOK-on, ahol érdekes előadásokat hallgathatnak meg az oda látogatók, többek között Dallos Gyula tolmácsolásában a KINCSEM LOVASPROGRAM-ról, A HAZAI HAGYOMÁNYŐRZÉS JELENTŐSÉGE A LOVASTURZIMUSBAN címmel Győrffy-Villám András prezentációját, és dr. Tornyos Katalin előadását az ALTERNATÍV LÓGYÓGYÁSZAT ALKALMAZÁSÁRÓL A MINDENNAPOKBAN címmel.

A részvétel ingyenes! A rendezvény ideje alatt lovas kvíz kitöltésére is lehetőség van, mely hibátlan kiöltői között értékes nyereményeket sorsolunk ki!

 

Travelling on a stagecoach / Utazás postakocsin

In the post house the fresh horses were waiting all geared up, ready for the outrider’s signal when the men from the posthouse quickly unattached the pole with the 5 horses, got the fresh horses attached and the coach could carry on without delay. The passengers could only get out at every third stop. The post houses and resting stations were a 16-18 km – a „horse run” – distance from each other.

A kocsi előtt lovagolt a fullajtár. Császári-királyi rendelet alapján a postakocsi elől minden kocsi kitérni tartozott, aki ezt nem tette meg, azon a fullajtár ostorával végig vághatott. Csak a temetési, az udvari hintónak és a halotti szentséget vivő pap kocsijának nem kellett kitérnie a postakocsi elől. A fullajtárnak kürtje, kardja, vagdalt ólomra töltött kéttölcséres flintája és két pár pisztolya volt. A postához csak kiszolgált katonákat vettek fel, tisztjeik csak nyugalomba vonult lovastisztek lehettek.

A fullajtár és a kocsis naponta két postatávolságot teljesített. A kocsi súlya 5-6 tonna volt, ebből egy lóra 1-2 tonna húzósúly jutott.  Ezt a terhelést legfeljebb egy órán át bírta a ló, a postai pihenőállomások távolságát tehát ez a reális lóerő szabta meg.

A lovakat a gyeplősön ülő ostoros legény hajtotta, a bakon ülő kocsis a szárakkal csak tartotta és irányította őket.

A haladás sebességét a fullajtár diktálta. A kocsi fékjét a másodkocsis kezelte, és ő fújta a kürtöt, ha a fullajtár – aki 180-200 méterre haladt a kocsi előtt – és a kocsi közé legelésző állat vagy bekanyarodó kocsi került.

A postaházban a váltásra váró fogat előkészítve, befogva várt, a fullajtár kürtjelére a legények az öt lovat rudastul, pillanatok alatt lekapcsolták, a friss lovakat átfogták és a kocsi robogott tovább.

Az utasok csak minden harmadik váltásnál szállhattak ki.

A postaházak, a pihenőállomások a legtöbb helyen a régi római utak mentén a római postaházak helyén éledtek újjá, egy-egy „lófutamodásnyira”egymástól. Ez a 16-18 km-es távolság lett az alapja a postamérföld távolságoknak.

A postakocsit felváltó vasút kocsijai is olyanok voltak eleinte, mint a postakocsi kupéja. Ezt később Kossuth Lajos fiának, Kossuth Ferencnek találmánya, a hosszanti folyosós vasúti kocsi váltotta fel.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)

Turistični programi čezmejnega območja Slovenije in Madžarske / Szlovénia és Magyarország határon átnyúló térsége turisztikai programjainak / Tourist cross-border programs of Slovenia and Hungary

Kaj je turizem, če ne v prihodnost zazrta nostalgija? Horse based tourism doživetja (v nadaljevanju HBT) smo si zamislili kot novo turistično nišo – Nostalgični fuTurizem.

HBT doživetja so privlačna in primerna za vse udeležence, saj konjeniško predznanje ni potrebno.

Naš osrednji cilj je ustvarjanje privlačne čezmejne turistične destinacije z visoko kvalitetno in prepoznavno ponudbo. Dragi obiskovalec, draga obiskovalka, naj pričujoči katalog turističnih programov služi kot vabilo! Spodbujamo vas, da se ob obisku turističnih magnetov podate na obisk v prezrte ali skrite dele čezmejnega območja Slovenije in Madžarske. Za vas smo razvili inovativne programe doživetij, da boste skozi prvine nostalgičnega fuTurizma, odkrivali naravno in kulturno krajino dveh držav.

Projekt Horse based tourism je sad sodelovanja partnerskih organizacij iz Slovenije (Zavod Nazaj na konja, RIS Dvorec Rakičan) in Madžarske (Helikon, Pannon Egyetem), ki že  vrsto let delujemo na področju turizma in konjeništva. Razvili smo 15 inovativnih programov doživetij, s čimer želimo spodbuditi nastanek privlačne čezmejne turistične destinacije (od Dravskega polja do Blatnega jezera).
Ker želimo delovati okolju prijazno, temeljijo naši programi na uporabi CO2 nevtralnih transportnih sredstvih. Zavihteli se bomo na konja ali pa zapeljali s kočijo – v okviru projekta smo namreč razvili kar tri različne modele sodobnih kočij 21. stoletja, ki so inovativne tudi v svetovnem merilu.

V pričujočem katalogu v ospredje postavljamo prezrta turistična območja in jih povezujemo z že obstoječimi turističnimi magneti.

Odzovite se vabilu HBT pilota, ki vabi na podeželske stranpota!


HU:
HORSE BASED TOURISM – Nosztalgikus FuTurizmus
Környezetbarátok vagyunk a síkságokkal, legyen az ég tele madarakkal!

Mi más a turizmus, ha nem a jövőbe irányuló nosztalgia? A Horse based tourism (a továbbiakban HBT) élmények célja egy turisztikai piaci rés betöltése, és mi ezt a Nosztalgikus fuTurizmussal kívánunk elérni.

A hagyományos lovas turizmushoz viszonyítva a HBT élmények a turisták számos célcsoportja: gyerekek, családok, nagyobb zárt csoportok (incentív és csapatépítés), sajátos igényű személyek, stb. számára jelentenek vonzó kínálatot.

Fő célunk minőségi és felismerhető kínálattal bíró, határon átnyúló, vonzó idegenforgalmi desztináció létrehozása. Kedves látogatóink, fogadják a turisztikai programokat bemutató katalógusunkat meghívóként! Arra ösztönzünk mindenkit, hogy a turisztikai mágnesek meglátogatása alkalmából látogasson el a szlovén-magyar határon átnyúló térség mellőzött vagy rejtett részeibe is. Ennek érdekében innovatív élményprogramokat fejlesztettünk, hogy a nosztalgikus fuTurizmus által felfedezhessék a két ország természeti és kulturális kincseit.

A Horse based tourism projekt a szlovéniai (Zavod Nazaj na konja, RIS Dvorec Rakičan) és a magyarországi (Helikon, Pannon Egyetem) partnerek közötti, a lovászat és az idegenforgalom területén folyó, sokéves együttműködés eredménye.  Összesen 14 innovatív élményprogramot dolgoztunk ki, amelyek célja hozzájárulni a határon átnyúló, vonzó idegenforgalmi desztináció (a Dráva mezőtől a Balatonig) kialakításához.

Mivel környezetbarát módon kívánunk tevékenykedni, programjainkat CO2 semleges közlekedési eszközökkel valósítjuk meg. Akár nyeregbe pattanhatunk, akár lovas kocsival utazhatunk – a projektben ugyanis három különböző, korszerű, 21. századi, világviszonylatban is innovatív kocsit fejlesztettünk ki.

Ebben a katalógusban bemutatjuk az eddig feltáratlan idegenforgalmi térségeket, és összekapcsoljuk őket a turisztikai mágnesekkel.

Hallják meg a vidéki mellékutakra hívogató HBT pilóta szavát!


EN:
HORSE-BASED TOURISM – Nostalgic FuTourism

What is tourism, if not the nostalgic view of the future? Horse-based tourism (HBT below) experiences are aiming to be a new tourist niche –Nostalgic FuTourism:

The HBT experiences are – as opposed to classic horse tourism – attractive and suitable for a wide range of tourists: children, families, larger closed groups (team building, persons with special needs, etc.).

Our main goal is to create attractive cross-border tourist destinations with high quality offers of distinction. Dear visitor, let this catalogue of tourist programs be an invitation! We urge you, when you come to visit the usual tourist hotspots, to also visit the overlooked and hidden areas on both sides of the Slovenian and Hungarian border. For you, we have developed innovative adventures, and the features of Nostalgic FuTourism will enable you to discover the natural and cultural landscape of two countries.

The Horse-based tourism project is a product of the cooperation between partner organisations in Slovenia (Zavod Nazaj na konja, RIS Dvorec Rakičan) and Hungary (Helikon, Pannon Egyetem), organisations with years of experience in the fields of tourism and the equestrian sector. We have developed 14 programs of adventure whose main goal is to encourage the development of an attractive tourist cross-border destination (from Dravsko Polje to Balaton).

Our goal is to be environmentally friendly, our programs incorporate the use of CO2 neutral transport. We will get on the horses’ backs and ride a carriage – we have developed three different models of 21st century carriages that are innovative on a world-wide scale.

In the catalogue, we put to the fore the tourist areas that are overlooked and connect them with tourist hot-spots.

Travel the less-known paths that wind through the country.

 

Stagecoach travel – the practicalities / Postakocsi anno

Where they sat was called the coupe, it had 4-4 comfortable leather seats placed opposite each other. These 8 seats formed the first class, the place for ladies, elderly gentlemen and priests. The second class was the covered area on the top (the front) of the stagecoach, there were 4 seats there, this was the younger generation’s preferred area. The end of the top of the coach was the third class, usually occupied by apprentices and footmen. Altogether the stagecoach could carry 16 passengers, and there was a crew of 5 people escorting the coach and the travellers: two coachmen, a guide sitting at the back, the outrider and a man sitting on one of the horses. There were 4 or 5 horses pulling the carriage.

A kocsi ülőrekeszes része a kupé volt, ez a tengelyre rögzített rugókhoz erősített bivalybőr szíjjakon hintázott, majd a későbbiekben laprugókon feküdt fel.

A kupéban négy-négy ülés volt egymással szemben, ezek kényelmes, párnázott bőrülések voltak. Fölöttük könnyű háló lógott, amelyekbe a kézipoggyászt lehetett elhelyezni. A két ajtó mellett gyertyával világító lámpás volt. Télen a postamesterek prémes takarókat, lábzsákokat és forró vízzel töltött lapos ólomdobozokat adtak az utasoknak. Ez a nyolc ülés volt az első osztály, dámák, öregurak, papok törzshelye. A második osztály a kocsi tetején, a kocsis bakja mögött levő, bőrernyőkkel fedett négy ülés volt. Innen lehetett a lovakat látni, inni, szivarozni, az ifjúság kedvelt helyeként szerepelt az utasok körében. A kocsi tetejének végén a harmadik osztály négy ülése volt. Mesterlegények, inasok törzshelye.

Az ülés alatt volt az úti csomag, a baggage, magyarul bagázsia. Ládát nem volt szabad a kocsira tenni, csak utazó zsákot, lakattal ellátott bőrzsákot, ez a Sack und Pack, a cakkompakk, a mai bőrönd őse. A kocsi alatt tartalék rudat és tartalék kereket helyeztek el, így esetleges törés esetén azonnal cserélhetőek voltak ezek az elemek.

A harmadik osztály padja alatt utazott háttal a menetiránynak a kocsimester, a kalauz. Ő intézte a vámvizsgálatot, ellenőrizte az útleveleket, hátrafelé vigyázott, hogy a kocsiról el ne vesszen senki és semmi.

A kocsi tehát 16 utast vihetett, a kísérő személyzet öttagú volt. Két kocsis, a kalauz, a lovas fullajtár (elöl lovagló lovas) és egy lovaslegény az elülső lovak egyikén.

A postakocsi elé négy vagy öt lovat fogtak.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)

 

History of stagecoach traffic in Hungary / A postakocsi története Magyarországon

After the death of King Matthias, the postal stagecoach system that he brought to life quickly faded away. It was later, in the 16th century that the first regular postal route was created between Vienna and Bratislava. From 1752, permanent postal lines were established, the deligeance – fast coach appeared, whose speed reached 6-8km/hour. This coach was replaced by the light Hungarian fast coach in 1824, while the infrastructure also improved – so after hundreds of years the service managed to reach the same speed as in the era of King Matthias.

Magyarországon Mátyás király halála után az általa kifejlesztett kocsiposta intézménye rövid idő alatt elsorvadt. A török megszállás pedig elhagyott, leromlott állapotban hagyta az országot és többek között annak út hálózatát is. A 16. században létesült Magyarországon az első rendszeres postajárat: I Ferdinánd, még 1526-ban megbízta a Taxis-családot, hogy a Bécs és Pozsony között postai közlekedést szervezzen. Ez azonban csak rövid ideig tartott, mivel 1558-ban Paar Péter kapott erre hűbérjogot, és a postát Esztergomig, majd a Vág és a Nyitra mentén Lőcséig, Kassáig és Eperjesig terjesztette ki.

Az 1720-as években III. Károly király határozta el 12 postaút létrehozását, de az elpusztított országban a pihenőállomások kiépítése nem volt könnyű feladat. Az 1740-es években már majdnem mind a 12 vonal élt, rendszeresen mentek a postajáratok, de a rossz útviszonyok miatt csak igen lassan haladtak.

A pihenőállomások átlag 16-18 km-re voltak egymástól, ezt 2 óra alatt tette meg a postajárat, de rossz idő, sáros út esetén 4 óra is szükséges volt ekkora út megtételéhez.

1752-től kialakultak az állandó postavonalak, már menetrendszerűen jártak a postakocsik, megjelent a delizsánsz (deligeance – gyorskocsi), amelynek sebessége elérte a 6-8 km-t óránként.

A 19. század húszas éveiben a fekete-sárga postakocsik már minden jelentős útvonalon közlekednek. Ebben az időben az útviszonyok is javulnak.

1824-ben először a Bécs-Pozsony útvonalon a delizsánszot felváltja a könnyű magyar gyorskocsi, s ezzel néhány száz év után ismét elérik a Mátyás király korában tartott sebességet. 1825-ben a Bécs és Pozsony közötti távolságot már 28 óra alatt teszi meg a gyorskocsi.

Körülbelül 1860-ig rótták az utakat a magyar postakocsik. A vasút intézménye ölte meg a postakocsijáratokat.

(szöveg: Varga Zoltán, Helikon Kastélymúzeum)